انواع اتصالات سیم‌ها

انواع اتصالات سیم‌ها | الکتریکی نور ماه

اتصالات یا به وسیله بستن هادی‌ها به هم یا توسط ترمینال انجام می‌شود.

طرز بستن اتصالات هادی‌ها یکی از مسائل اساسی هر مدار الکتریکی است.

درست بودن این اتصالات بسیار مهم است زیرا یک مدار الکتریکی وقتی خوب کار می‌کند که اتصالات ضعیف نباشد.

اتصال باید هم از نظر مکانیکی و هم از نظر الکتریکی محکم باشد.

اتصال سر به سر

در این نوع اتصال سیم‌های لخت را به صورت ضربدر روی هم قرار داده و سپس جفت پیچ می‌کنند.

به این معنی که هر دو سیم را با هم و به دور هم می‌پیچانند(حدود 6 دور).

این نوع اتصال در جعبه تقسیم استفاده می‌شود.

اتصال طولی

در مواقعی که سیم‌ها تحت نیروی کشش کوتاه بیاید از اتصال طولی استفاده می‌شود این اتصال به هم تابیدن دو سیم است که سیم‌ها را پس از روپوش برداری به صورت ضربدر روی هم قرار می‌دهیم و دو سر سیم‌ها را محکم در دو جهت مختلف به همدیگر می‌پیچیم.

این نوع اتصال در کابل‌کشی هوایی یا اتصالاتی که احتمال کشش وجود دارد استفاده می‌شود.

اتصال سه راهی یا اتصال انشعابی بدون قطع سیم‌ها

گاهی اوقات لازم می‌شود که یک هادی را به وسط یک سیم متصل کنیم که چنین اتصالی را انشعابی می‌گویند.

مراحل انشعاب گرفتن

الف)اتصال سیم نازک به سیم ضخیم

ب)سؤالی کردن و قرار دادن سیم زیر پیچ

یکی از مسائل مهمی که در سیم کشی اگر به طور صحیح انجام نپذیرد ممکن است زیر کشش و فشار از زیر پیچ خارج گردد، سؤالی کردن سیم‌ها زیر پیچ می‌باشد.

روش کار

ابتدا قسمت‌هایی از سر سیم را به طوری که زخمی نشود(زخمی شدن سیم ممکن است باعث بریدگی آن گردد) لخت می‌کنید و پس از لخت کردن سر سیم، سیم را بین دو فک دم گرد قرار دهید و دم گرد را محکم روی سیم فشار دهید و آن را بگردانید.

برای اطمینان از اینکه آیا پیچ به داخل، سؤالی ساخته شده می‌رود یا نه و اینکه قطر سؤالی متناسب با قطر پیچ است، پیچ را به داخل سؤال‌ها قرار دهید و امتحان نمایید.

آنگاه پیچ را از داخل سؤالی بیرون آورید و دم باریک را در انتهای سؤالی قرار دهید سپس دم گرد را کمی به عقب بگردانید تا مرکز سؤالی در امتداد سیم قرار گیرد.

اتصال فیش و ترمینال به سر سیم

در بیشتر مدارات سیم کشی اتومبیل، کولر و … احتیاج به اتصالات قابل انفصال داریم و برای این منظور از فیش‌ها و ترمینال‌های مخصوص استفاده می‌شود.

اتصال فیش و ترمینال به سر سیم ممکن است پر شود و یا لحیم کاری گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *