سیم برق افشان 1 در 0.50 هادی نور گستر

بر اساس استاندارد ISIRI(607)06 و ISIRI(607)02
هادی مفتول مس آنیل شده
عایق پی وی سی نوع C
ولتاژ نامی 300/500