سیم برق افشان 1 در 0.75 هدایت الکتریک

8100 تومان

جنس مس
روکش PVC
جریان مجاز برای سیم 4 آمپر
مناسب برای ولتاژ 300 تا 500 ولت