سیم برق افشان 1 در 1.5 هادی نور گستر

    4000 تومان

    تعداد و قطر مفتول‌ها 0.22×34 mm
    ضخامت عایق 0.7 mm
    قطر خارجی 3.0 mm
    وزن تقریبی 21 Kg/km