کابل آنتن صادراتی 4/5C هادی نور گستر

38530 تومان

مناسب دوربین‌های مدار بسته آنالوگ
قابل استفاده برای مصارف خانگی
مناسب تلویزیون‌های رنگی
برای طول بیشتر از 15 متر