کابل برق افشان 1 در 2 خراسان افشارنژاد

54000 تومان

دارای مغزی با مس خالص کلاس 5
مطابق با استاندارد IEC 60228
برای مصارف عمومی برق
جنس روکش PVC