کابل برق افشان 2 در 0.5 سیمیا

  253000 تومان

  جنس مس آنیل شده کلاس 5(افشان)
  جنس عایق از نوع آمیزه PVC نوع D
  جنس روکش آمیزه PVC نوع  ST5
  ضخامت نامی روکش 0.6 میلیمتر
  ضخامت نامی عایق 0.5 میلیمتر